Хүүхдийн эмч /гэрээт/


Ажлын байрны зорилго: Эмчилгээ, үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх.

Тавигдах шаардлага:

•Анагаах ухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
•Хүүхдийн эмчээр мэргэшсэн,