Эх баригч


Ажлын байрны зорилго: Эх барихын тусламж, үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу өндөр түвшинд үзүүлэх.

Тавигдах шаардлага:

  • Эх баригчийн мэргэжилтэй
  • Эх барих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
  • Төрөх, төрсний дараах тасагт ажиллаж байсан туршлагатай, онош илрүүлэх, зөвөлгөө өгөх чадвартай
  • Ком