Төлбөр тооцоо, даатгал


Олон улсын болон дотоодын хамтран ажиллагч даатгалын байгууллагууд

Интермед эмнэлэг нь гадаадын Cigna, AP Companies, GeoBlue, HTH Worldwide, Lamp, MSH China болон дотоодын Бодь даатгал, Мандал даатгал(Жаргалан даатгал), Монгол даатгал, National Life даатгалын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж "Дайрект биллинг" үйлчилгээг үзүүлж байна.

                                                       Олон улсын даатгалын байгууллагууд

Даатгалын картыг мэдээлэлтэй тулгаж шалгаад үйчилгээ үзүүлнэ. Хэрэв үйлчилгээ авах эрх нь үүссэн байвал амбулаторийн үйлчилгээн дээр direct billing хийнэ, хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд даатгалаас зөвшөөрөл буюу төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлж байгаа

 

 

Амбулаторид direct billing үйлчилгээ байхгүй хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

Амбулаторид direct billing үйлчилгээ байхгүй хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

 

Амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

Даатгалын картыг мэдээлэлтэй тулгаж шалгаад үйчилгээ үзүүлнэ. Хэрэв үйлчилгээ авах эрх нь үүссэн байвал амбулаторийн үйлчилгээн дээр direct billing хийнэ, хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд даатгалаас зөвшөөрөл  буюу төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлж байгаа.

 

 

Амбулаторид direct billing үйлчилгээ байхгүй хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

 

                                                       Дотоодын даатгалын байгууллагууд

Амбулаторийн үйлчилгээн дээр direct billing хийнэ,  хэвтэн эмчлүүлэх  болон урьдчилан сэргийлэх багцын үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

 

MCS ын 66 үйлчлүүлэгч хэвтэн эмчлүүлэх болон амбулаторийн үйлчилгээн дээр direct billing хийнэ, Бусад даатгуулагч амбулаторид direct billing үйлчилгээ байхгүй хэвтэн эмчлүүлэх  болон урьдчилан сэргийлэх багцын үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

Амбулаторид direct billing үйлчилгээ байхгүй хэвтэн эмчлүүлэх болон урьдчилан сэргийлэх  багцын  үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

 

Амбулаторид direct billing үйлчилгээ байхгүй хэвтэн эмчлүүлэх  болон урьдчилан сэргийлэх багцын үйлчилгээн дээр даатгалаас төлбөр төлөх баталгаа хүлээж авсаны дараагаар direct billing үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

 

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 15, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас Хаяг Хайлт Хэл