Даваажамцын БОЛОРМАА


Даваажамцын БОЛОРМАА

Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмч

 

  • Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмч  
  • 2007 Хүний их эмч, АУИС 
  • 2013 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмчийн мэргэшил олгох сургалт

Зөвлөгөө