Мандахын УРАНБИЛЭГ


Мандахын УРАНБИЛЭГ

Хүүхдийн эмч

  • 2011 Хүний их эмч, АШУҮИС
  • 2013 Хүүхдийн эмчийн мэргэшил олгох сургалт
  • 2016 Хүүхдийн зүрхний мэргэшил олгох сургалт
  • Мэргэжлээрээ 6 жил тасралтгүй ажиллаж байна