Хурандаабаатарын ОЮУН


Хурандаабаатарын ОЮУН

Хүүхдийн эмч

  • 2012 Хүний их эмч, ЭМШУИС
  • 2014-2016 Хүүхдийн эмчийн мэргэшил олгох сургалт
  • Мэргэжлээрээ 5 жил ажиллаж байна

Зөвлөгөө