Цэнджавын ЦЭДЭНДАШ


Цэнджавын ЦЭДЭНДАШ

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

  • Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч
  • 2009 Хүний их эмч
  • 2011 Эх барих, эмэгтэйтэйчүүдийн мэргэшил олгох сургалт
  • 2016 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын сургалт, ЭХЭМҮТ
  • 2017 Дурангийн мэс заслын сургалт, Вонкваны их сургуулийн эмнэлэг, БНСУ
  • 2018 Америк