Үйлчлэгч / 3 орон тоо/

Ажлын байрны зорилго: Эмнэлгийн цэвэрлэгээг халдваргүйтгэлийн журмын дагуу чанартай хийх

Тавигдах шаардлага:

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Утас Хаяг Хайлт Хэл