Мэргэжлээс шалтгаалсан эмгэг судлаач эмч

Ажлын байрны зорилго: Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг илрүүлэх, хянах

Тавигдах шаардлага: 

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Утас Хаяг Хайлт Хэл