Урьдчилан сэргийлэх төвийн эмч

Ажлын байрны зорилго: УСҮ-т хамрагдсан үйлчлүүлэгчийн шинжилгээний хариунд тайлбар хийх, зөвлөгөө өгөх, УСҮ-т хамрагдсан байгууллагуудад нэгдсэн тайлан гаргах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийх, ерөнхий болон нарийн мэргэжлийн чиглэлээр үзлэг хийх, тусламж үзүүлэх, өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр хэвтүүлэн эмчлэх

Тавигдах шаардлага: 

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Утас Хаяг Хайлт Хэл