Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Ажлын байрны зорилго: Эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээний хяналтын тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж хянах, тогтмол урьдчилан сэргийлэх үзлэг явуулж, засвар үйлчилгээ хийх, байгууллагын дотоод журам болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журмыг баримтлан ажиллана

Тавигдах шаардлага: 

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Утас Хаяг Хайлт Хэл