Эм найруулагч

Ажлын байрны зорилго: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай хүргэх, эмнэлгийн эмийн сангийн бүхий л үйл ажиллагаанд оролцох, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх.

Тавигдах шаардлага:

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Утас Хаяг Хайлт Хэл