Тусгай багц


ТУСГАЙ БАГЦ SPECIAL PACKAGE ЭР / M ЭМ / F
ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ / CONSULTATION
Эмчийн үзлэг оношлогоо дүгнэлт зөвлөгөө Doctor examination-Health screening
Хоол шим тэжээлийн зөвлөгөө Dietition consultation
БАГАЖЫН ШИНЖИЛГЭЭ / FUNCTIONAL DIAGNOSTIC TEST
Биеийн бүтэц тогтолцооны шинжилгээ Body composition Analysis
Даралт, пульс, халуун үзэх Vital sign check
Нүдний хараа шалгах Check up visual acuity
Нүдний уг дурандах Eye exam (Fundus Photography)
Нүдний даралт хэмжих Eye exam (Fundus Tonometry)
Сонсгол шалгах Pure Tone Audiometry
Уушигний үйл ажиллагааны тест Pulmonary function test FVC
Зүрхний цахилгаан бичлэг Electrocardiography
ДҮРС ОНОШИЛГОО / IMAGING
Цээжний рентген зураг (эгц) CHEST PA
Цээжний рентген зураг (хажуу) CHEST LAT: Rt
Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ Abdomen ultrasound
Түрүү булчирхайн хэт авиан шинжилгээ Prostate Ultrasound -
Үтрээний хэт авиан шинжилгээ Gynecology Ultrasound -
Хэвлийн тодосгогчтой компьютер томограф Abdomen CECT for health screening
Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ BMD Hip
Хөхний рентген зураг Mammography Default (Standard 4 views of 2 breast) -
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ / GYNAE INVESTIGATION
Үтрээний наалдцын шинжилгээ Vaginal smear -
Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ Pap smear -
Умайн хүзүүний бактериологийн шинжилгээ Cervical swab culture and ASTtesting -
ПАТАЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ / CLINICAL PATHOLOGY
Шээсний шинжилгээ 25 үзүүлэлтээр Urine analysis 25 type
Өтгөнд хеликобактери үзэх Helicobacter pylori stool antigen
Өтгөнд далд цус илрүүлэх Occult blood test
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Complete blood count
Цус тунадасжих хурд ESR
ЭЛЭГНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / LIVER PROFILE
АСАТ SGOT
АЛАТ SGPT
Нийт уураг Total protein
Нийт билирубин Total bilirubin
Шууд билирубин Direct bilirubin
Альбумин Albumin
Шүлтлэг фосфатаза Alkaline phosphatase
Гаммаглутамилтрансфераза GGT
Элэгний В вирус HBsAg
Элэгний В вирусын дархлаа Anti-HBs
Элэгний С вирус anti-HCV
НОЙР БУЛЧИРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / PANCREATIC PROFILE
Амилаза Pancreatic Amylase
Липаза Lipase
ЧИХРИЙН ШИЖИН / DIABETES SCREENING
Өлөн үеийн сахар Glucose
Сахарын 3 сарын дундаж HbA1C
БӨӨРНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / KIDNEY PROFILE
Креатинин Creatinine
Шээсний хүчил Uric Acid
Мочевин Urea (serum)
ӨӨХ ТОСНЫ СОЛИЛЦОО / LIPID PROFILE
Нийт холестерин Total cholesterol
Өндөр нягтралтай липопротейн HDL cholesterol
Бага нягтралтай липопротейн LDL cholesterol
Триглецирид Triglyceride
Лактатдегидрогеназа LDH
БАМБАЙ БУЛЧИРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / THYROID PROFILE
Аутоантител anti-TPO
Чөлөөт тироксин Free T4
Тироид өдөөгч даавар TSH
ДААВРЫН ШИНЖИЛГЭЭ / HORMONE TEST
Лютеинжүүлэх даавар LH -
Пролактин Prolactin -
Эм бэлгийн даавар Estradiol E2 -
Тестостерон Testosterone -
ҮЕ МӨЧНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ / RHEUMATOID ARTHRITIS TEST
Антистрептолизин ASO (Quantitative)
С урвалжийн уураг CRP HS (Quantitative)
Ревматоид фактор RF
ДУРАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ / ENDOSCOPY
Ходоодны дуран Esophagogastroduodenoscopy
Бүдүүн гэдэсний дуран Colonoscopy
Дурангийн унтуулга Sedation
ЭРДЭС, ВИТАМИН / VITAMIN & MINERALS
Витамин Д шинжилгээ Vitamin D
БУСАД / OTHER
Тэмбүү RPR
ДОХ HIV combi PT
Цагаан хорхойн шинжилгээ Pinworm eggs examination
ХАВДРЫН МАРКЕР / CANCER MARKERS
Элэгний хавдрын маркер Liver cancer marker (AFP)
Ходоод гэдэсний хавдарын маркер Colon cancer marker (CEA)
Нойр булчирхайн хавдрын маркер Pancreas cancer marker (CA19-9)
Ходоодны хавдрын маркер Stomach cancer marker (CA72-4)
Уушигны хавдарын маркер Lung cancer marker (CYFRA 21-1)
Түрүү булчирхайн хавдрын маркер Prostate cancer marker (PSA) -
Хөхний хавдрын маркер Breast cancer marker (CA15-3) -
Өндгөвчний хавдрын маркер Ovarium cancer marker (CA125) -
БАГЦЫН ҮНЭ PACKAGE PRICE 1,640,000₮ 1,909,000₮

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7701-1111 дугаарт холбогдон авна уу. 
For more information please contact 7701-1111.

Байгууллагын багц шинжилгээтэй холбоотой мэдээллийг 8008-1919 болон 8604-3838 дугаарт холбогдон авна уу. 
We offer custom tailored health screening packages for organizations. For discussion please contact 8008-1919 and 8604-3838

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 15, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас Хаяг Хайлт Хэл