Энгийн багц 1


ЭНГИЙН БАГЦ-1 BASIC PACKAGE-1  
ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ / CONSULTATION
Эмчийн үзлэг оношлогоо дүгнэлт зөвлөгөө Doctor examination-Health screening
БАГАЖЫН ШИНЖИЛГЭЭ / FUNCTIONAL DIAGNOSTIC TEST
Даралт, пульс, халуун үзэх Vital sign check
Зүрхний цахилгаан бичлэг Electrocardiography
ДҮРС ОНОШИЛГОО / IMAGING
Цээжний рентген зураг (эгц) CHEST PA
Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ Abdomen ultrasound
ПАТАЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ / CLINICAL PATHOLOGY
Шээсний шинжилгээ 25 үзүүлэлтээр Urine analysis 25 type
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Complete blood count
ЭЛЭГНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / LIVER PROFILE
АСАТ SGOT
АЛАТ SGPT
Нийт уураг Total protein
Нийт билирубин Total bilirubin
Элэгний В вирус HBsAg
Элэгний В вирусын дархлаа Anti-HBs
Элэгний С вирус anti-HCV
ЧИХРИЙН ШИЖИН / DIABETES SCREENING
Өлөн үеийн сахар Glucose
БӨӨРНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / KIDNEY PROFILE
Креатинин Creatinine
ӨӨХ ТОСНЫ СОЛИЛЦОО / LIPID PROFILE
Нийт холестерин Total cholesterol
Триглецирид Triglyceride
БАГЦЫН ҮНЭ PACKAGE PRICE 199,000₮

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7701-1111 дугаарт холбогдон авна уу. 
For more information please contact 7701-1111.

Байгууллагын багц шинжилгээтэй холбоотой мэдээллийг 8008-1919 болон 8604-3838 дугаарт холбогдон авна уу. 
We offer custom tailored health screening packages for organizations. For discussion please contact 8008-1919 and 8604-3838

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 15, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас Хаяг Хайлт Хэл