Бөөрний багц


БӨӨРНИЙ БАГЦ RENAL PACKAGE  
ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ / CONSULTATION
Бөөрний эмчийн үзлэг Doctor examination-Nephrologist
ДҮРС ОНОШИЛГОО / IMAGING
Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ Abdomen Ultrasound
ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ/ LABORATORY TEST
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Complete blood count
Шээсний шинжилгээ 25 үзүүлэлтээр Urine analysis 25 type
Шээсний шинжилгээ - Микроскопи Urine sediment by microscopy
Элэгний үйл ажиллагаа АСАТ Liver function SGOT
Элэгний үйл ажиллагаа АЛАТ Liver function SGPT
Элэгний үйл ажиллагаа Нийт уураг Liver function Total protein
Элэгний үйл ажиллагаа Нийт билирубин Liver function Total bilirubin
Элэгний үйл ажиллагаа Шууд билирубин Liver function Direct bilirubin
Элэгний үйл ажиллагаа Альбумин Liver Function Albumin
Элэгний үйл ажиллагаа Шүлтлэг фосфатаза Liver function Alkaline phosphatase
Элэгний үйл ажиллагаа ГГТ Liver function GGT
Сахарын 3 сарын дундаж Diabetic screening Hba1c
Бөөрний үйл ажиллагаа Креатинин Kidney function Creatinine
Бөөрний үйл ажиллагаа Шээсний хүчил Kidney function Uric Acid
Бөөрний үйл ажиллагаа Мочевин Kidney function Urea (serum)
Эрдсийн солилцоо Натри Electrolyte Na (Serum)
Эрдсийн солилцоо Кали Electrolyte K (Serum)
Эрдсийн солилцоо Хлор Electrolyte Cl (Serum)
Эрдсийн солилцоо Кальци Electrolyte Calcium
Эрдсийн солилцоо Магни Electrolyte Mg
Өөх тосны солилцоо Нийт холестерин Lipid profile Total cholesterol
Өөх тосны солилцоо HDL Lipid profile HDL cholesterol
Өөх тосны солилцоо LDL Lipid profile LDL cholesterol
Өөх тосны солилцоо Триглецирид Lipid profile Triglyceride
Бамбай булчирхай Тироид өдөөгч даавар Thyroid function TSH
Витамин Д шинжилгээ Vitamin D
БАГЦЫН ҮНЭ PACKAGE PRICE 314,000₮

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7701-1111 дугаарт холбогдон авна уу. 
For more information please contact 7701-1111.

Байгууллагын багц шинжилгээтэй холбоотой мэдээллийг 8008-1919 болон 8604-3838 дугаарт холбогдон авна уу. 
We offer custom tailored health screening packages for organizations. For discussion please contact 8008-1919 and 8604-3838

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 15, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас Хаяг Хайлт Хэл