Шүд


Шүдний кабинет нь шүдний эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээний сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, шүдний рентген зураг авах, багаж ариутгах тусгай нэгжүүдтэй, нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал тав тухыг хангасан орчинд найдвартай тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Манай эмнэлэгт шүдний эмгэгээр нарийн мэргэшсэн, туршлагатай гадаад эмч ажиллаж байна.