Эх барих, эмэгтэйчүүд


Интермед эмнэлгийн Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасгийн мэргэшсэн их эмч, эх баригч, сувилагч нарын баг нотолгоонд суурилсан оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээний стандарт удирдамжийн дагуу олон улсын жишигт нийцсэн тусламж үйлчилгээг орчин үеийн аппарат тоног төхөөрөмж ашиглан үзүүлж байна.  

Манай тасгийн эмч, мэргэжилтнүүд нь дараах төрлийн тусламж