Гэмтлийн дараа хэр хурдан мэс засал хийнэ, төдий чинээ хурдан эдгэрнэ

Эх сурвалж: