Нүдний ядаргаа тайлах дасгалууд

Нүдний ядаргаа тайлах дасгалууд

[Нүдний эмч Д.Жавзансүрэн]

1. Нүд


Нүд нь хүний биеийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй мэдрэхүйн маш эмзэг эрхтэн бөгөөд хүний биеийн үйл ажиллагааны 80-аас илүү хувь нь нүдээр дамжин нүдний оролцоотойгоор гүйцэтгэгдэж байдаг. 

Нүдийг зургийн аппараттай зүйрлэж болдог. Гэрэл дамжуулах буюу хугалах орчны үүргийг эвэрлэг, болор гүйцэтгэдэг бол гэрэл хүлээж авах үүргийг нүдний торлог гүйцэтгэдэг. 

Аливаа гэрлийн туяа нь хүүхэн хараагаар нэвтрэн ороод нүдний торлогт шар толбо дээр тусдаг. Ингэснээр торлог дээр тусгай эсүүдийн тусламжтайгаар дүрс бий болж, тэр нь цааш мэдрэлийн импульс болж хувиран харааны мэдрэлийн тусламжтайгаар тархинд очсоноор хараа үүсдэг.