"Эрүүл Мэндийн Тусламж, Үйлчилгээний Чанар-Аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл, төлөвлөгөө, 2018-2022" хэрэгжүүлэх сургагч багш бэлтгэх сургалт

Интермед Эмнэлэг 2018 оны 1-р сарын 25, 26-ны өдрүүдэд сургагч багш бэлтгэх арга зүйн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

ЭМЯ нь эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг олон улсын жишигт ойртуулах зорилгоор “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг 2018 - 2022 онд сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл, төлөвлөгөө”-г саяхан буюу 2017 оны 12 сарын 18-ны өдрийн А-514 тоот тушаалаар баталж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна.

Тус төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсэг нь 2017 оны 03 сард томилогдоод Интермед эмнэлгийн олон улсын магадлан итгэмжлэл авсан туршлагыг судалж улмаар Олон улсын JCI магадлан итгэмжлэлийн зарим чухал стандартуудыг хэрэгжүүлэхээр энэхүү төлөвлөгөөнд тусгасан юм.

Иймээс ЭМЯ-наас тавьсан хүсэлтийн дагуу Интермед эмнэлэг нь өөрийн нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд өөрийн эмнэлэг дээр амжилттай зохион байгууллаа.

Уг сургалтад ЭМЯ, ЭМХТ-ийн холбогдох газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдээс гадна ЭМЯ-ны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын Чанарын албаны дарга болон Сувилахуйн албаны дарга нар оролцлоо. Сургалтаар төлөвлөгөөнд заагдсан дараах 11 зорилтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар Интермед эмнэлэг өөрийн туршлагаасаа хуваалцсан байна. Үүнд:

 • Эмнэлгийн ил тод, шударга засаглалыг хөгжүүлэх
 • Чанар-аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд төвлөрлийг сааруулах, үйлчилгээ үзүүлэгчийг татан оролцуулах
 • Эмнэлгийн баримт, бичгийг стандартжуулах, өвчтөний мэдээллийн нууцлалыг хадгалах
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг ур, чадварыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх
 • Оношилгоо, эмчилгээнд орчин үеийн эмнэлзүйн удирдамжуудыг мөрдөх
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадварын баталгаажуулалтыг хийх
 • Тусламж, үйлчилгээг үйлчлүүлэгчид түргэн шуурхай, ээлтэйгээр зохион байгуулах
 • Тусламж, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг тасралтгүй хэмжиж, хянаж сайжруулах
 • Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг хэмжих тогтолцоог бүрдүүлэх, гомдол, саналыг шуурхай хүлээн авч барагдуулах
 • Эмнэлгийн эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх, эрсдэлийг тогтоож бууруулах
 • Эрүүл мэндийн байгууллагуудад өндөр магадлалтай эрсдэлд хариу авах арга стандарт хэмжээний Кодын системийг нэвтрүүлж эхлэх

Интермед Эмнэлэг

7701-1111

Мэдээллийн ажилтан

7700-0103

Яаралтай тусламж

8008-1919

Байгууллагатай холбоотой мэдээллийг

Интермед Эмнэлэг Чингисийн өргөн чөлөө 41, Хан-Уул дүүрэг 15, Үйлдвэр 17040, Улаанбаатар, Монгол улс

Утас Хаяг Хайлт Хэл